hämta

Jag fattar absolut ingetting!

Naivt nog trodde jag att mened ansågs som ett allvarligt brott, men så tycks inte fallet vara alls. Annicka Elmes, assistenten på Cederängen, som  ” tog hand om” mitt barnbarn under mordet skedde – och som i sitt vittnesmål tryckte på att han varken sett eller hört något eftersom hon höll honom ”  borta från fönstrena och distraherade honom så han inget hörde” ljög i rätten. Det har framkommit att L. såg och hörde mordet. Dessutom har ett av vittnena – hon som tog Eva-Marrees huvud i sitt knä – vittnat om att hon såg en kvinna i fönstret rakt ovanför henne, hänga ut med ett barn på armen som såg rätt ned på ” den skadade döende kvinnan”.

Men ingen enda har reagerat på detta, att Annicka Elmes så uppenbart begått mened!

Idag fick jag brev från brottoffermyndigheten ang skadeståndet. med i det brevet var 2 ansökningar om ytterligare skadestånd som jag skulle skicka in. Men inte till mig – nej utan till J. och L.!

Av tingsrättens dom framgår att dina barnbarn befann sig på brottsplatsen vid tiden för brottet. De kan ha rätt till brottsskadeersättning  till barn som bevittnat våld. Jag skickar med två ansökningsblanketter om du vill ansöka om ersättning för deras räkning.
MVH XX

Varför skickas ansökningsblanketter för mina barnbarn till mig? När jag inte ens får träffa dem för Västerås kommun??

Och varför har inte någon ansökt om deras skadestånd ( eller detta om det är ett “extra” skadestånd utöver det tilldömda?) ? Hur kan det komma sig att jag har “befogenhet” att söka åt dem, när jag inte existerar för dem enligt Västerås Kommun? Borde inte dessa ansökningar skickats till deras ombud?

Det är inte första gången jag får papper ang barnen och ansökningar.

Dessutom – har det visat sig – är jag “arvinge” till min dotter ( så jävla ABSURT!) utöver att jag är dödsboansvarig. Men i mina ögon finns bara två arvingar: J och L.

Däremot skulle Västerås kommun ha redovisat alla papper för mig, som jag skulle undertecknat och skickat in – men som DE skrivit under utan att redovisa och skickat in. Vad tror de? Att jag skulle lura av mina barnbarn deras morsarv??!!  ( nog vet jag vem som lurat i dem DET om det nu är så de tror). Vilka lurar av dem deras arv tro? Inte kan det väl vara Västerås kommun som anser att barnen ska betala sin familjehemsvistelse själva med detta arv? Nej…inte då! Och visst är det väl normalt att kommunen tar barnens arvspengar och betalar deras mors begravning med när nu inte pappan/mördaren har pengar att betala med….

Men – som sagt: det är obestridligt att Annicka Elmes, samt hennes kollega som drabbades av en lämplig minnesförlust, båda begått ett brott – nämligen mened. Och – det är lika obestridligt att Västerås kommun begår ett grovt brott att hålla barnen borta från mig.

Men – vem kommer ställa dem till svars? Vem kommer döma dem för DERAS brott?

Min gissning? INGEN!