Image

Jag utmande VLT i att våga djupgranska och skriva om myndigheterna – och nu utmanar jag alla media detsamma.

VÅGAR NI INGÅENDE GRANSKA OCH AVSLÖJA MYNDIGHETSMISSBRUKET I DETTA LAND?

 

Om vi tar Västeråskommun ( som ju är den kommun jag anser ska granskas in i sömmarna och ställa tillsvars då det är den kommun som berör mig personligen. Men givetvis gäller det alla kommuner som numera räknar sig som en egen stat i staten – en egen självbestämande “regering” med maktfullkomlighet och som inte behöver ståå tillsvars för någon!), så skrev jag helt enklet till VLT och frågade fall det inte är dags att granska Västerås kommun – och då framförallt Barn och Ungdom, som är inblandade och ansvariga för 2 mord inom 6 månader pga deras handlande och brist på handlande.

Hur många till ska behöva betala med sina liv innan folk vaknar och ställer krav på svar?

 

Att jag skriver 2 mord beror på att jag anser att även det såädbarn som togs från sin mor och placerades i ett fosterhen och som avled kort därpå – ser jag som ett mord. För ansvariga utredaren och enhetschefens försvar är att ” det finns inte pengar nog att utreda hemmen vi placerar barnen i, inte heller pengar nog att hålla någon somhelst kontroll och säkerhet för de barn vi placerar. Vi får inte lön nog att kunna sköta våra jobb.”

Och vilka får betaladet ultimata priset för deras bortförklaringar och ursäkter?

Jo, de barn de sliter från sina familjer, de föräldrar de utsätter dessa kidnappningar för. 

Är det bara ett sammanträffande?

Men i samband med att Joels dom i HR blev klar började Västerås Barn och Ungdoms avdelning att skrika i media om att de behöver högre löner – ja de gick ut i strejk och gjorde en mediacirkus av detta – eftersom de inte kan hållas ansvariga för sina bristande säkerhets och rutiner för de är underbetalda! 

Så är även en undersköterska – men hon tar inte livet av sina patienter för det. Nej hon knogar på, underbetald, och gör alltid sitt bästa för sina patienter.

 

En skrämmande tanke är att mina barnbarn befinner sig i detta hjärtlösa, pengafattiga system. vad bor de hos för familj? Får de allt det de saknat i kärlek? Och hur kan de få det utan sina biologiska släktingar? Släktingar som inte är ute efter pengar för att ta hand om och försöka läka två trasiga barnasjälar.

Och med tanke på Västerås kommuns ” fattiga läge” – tänker de då ta min barnbarns morsarv – som  består av en betydande summa pengar – så att barnbarnen själva får betala sina fosterhemsliv – som de inte ens bett om från början? Frågan är inte obefogad då dessa myndigheters inställning är att mina barnbarn själva ska betala för leksaker, cyklar, datorer osv då de ju har pengar! 

Myndigheterna har alltså i tanke att de barn de kidnappar från familj och släkt – ska –  om pengar finns – betala för sig med egna medel!

( Och för att klargöra fullständigt så räknar jag INTE in Joels släkt som släkt här – för de har förverkat sin rätt att kalla sig släkt till dessa barn – såsom Joel förverkat sin rätt att kallas far till barnen! Och det har inget med ursprunget att göra, för mina barnbarn ska vara stolta över sitt ugandiska påbrå – utan för att krasst sagt: Joels mamma har uppfostrat 3 psykopater med kvinnoförakt, som misshandlar kvinnor och som har som nöje titta på barnporr! Varför skulle den kvinna ens få närma sig barnen utan sträng bevakning? Och ni som skriver skit om mig: Jämför mina barn och bonusbarn och hur de lever och är som personer – efter det kan ni fortsätta skriva om tragiska barndomar så mycket ni vill!)

Ja, kom av mig ser jag…

2 mord, 2 dödsfall inom 6 månader, där samma kommun varit inblandad – är det inte dags att dra fram allt i ljuset nu? Är det inte dags att detta landet får – vare sig de vill blunda för det är bekvämare så eller ej – tvingas vakna upp och se vad som händer omkring i landet?

Och inte att förglömma att två små barn i detta, utsatts för övergrepp av sin far med dessa myndigheters godkännande under FLERA ÅR! 

Och det är nog inte enfast mina barnbarn som utsatts för detta. Inte heller min dotter den enda mor som utsatts för dessa myndigheters fördomar och oförmåga att erkänna sina fel och brister.

Återigen: Hur många skall offras innan det blir stopp på detta?