I Västerås stads utredning enligt Socialtjänstlagen 11 kap § 1, ledda av Minna Vaattovaara och Rakel Traverso från den 20130315 står följande att läsa bla:

Eva-Marree förekommer inte i belastningsregistret eller misstankeregistret.

Joel förekommer dock: Ur belastningsregistret kan man läsa:

2000. besöksförbud i 2 fall

2001. misshandel

2007. narkotikabrott

2008. Narkotikabrott

2010. brott mot knivlagen

2011 hot mot tjänsteman vid tre ( 3 ) tillfällen

Om försörjning:

Eva-Marree har egen inkomst

Joel lever på bidrag och liten egen inkomst. ( Joel levde på socialbidrag och barnbidrag samt underhållsbidrag – *min notering* )

Vidare står att läsa att Joel ” studerar”. Jo, det har ju framkommit att han arbetat på sitt slutprov i mellan 5-7 år!

Eva-Marree hade å sin sida högsta poäng från högskolan.

Vidare med utredningen:

Träff med Joel 20130219.

Joel spelar in samtalet (!).

Joel säger: baren har det bra hos mig och flera utredare konstaterat detta. barnen har det bra hos honom och det kommer den nya utredningen också komma fram till – säger han.

Vidare: ” Du kan inte gå emot dina kollegor eller dina chefer, de har sagt att barnen har det bra hos mig Om barnen börjar träffa mamman kan de börja må dåligt igen.”

( sagt till utredaren )

Flera gånger säger Joel att barnen inte vill träffa sin mamma, de tycker illa om henne.

Nu framkom det under rättegången att barnen berättat att ” pappa sagt att mamma ( Eva-Marree) inte alls var deras mamma, att hon bara ville kidnappa dem från deras underbara pappa och låtsas vara mamma. Att hon var farlig.”

Utredaren:

Joel, vi är oroliga att barnen inte nämde Eva-Marree som mamma alls.

Joels svar: Polisen har gjort fel, de ska höra barnen igen. Eva-Marree har ju inte velat träffa barnen.Det står så i domen – läs den! Hon vill inte träffa dem!

Utredaren: men Joel, det står även att du begått umgängessabotage.

Joel: Jag bryr mig inte om vad rätten skriver. (!)

Plösligt höjer Joel rösten och säger ” Nu får du sluta ställa frågor till mig om olika saker! ” Han höjer rösten ännumera: ” jag är så djävla trött på dina frågor!”

Joel samlar ihop sina saker, brusar hastigt upp och börjar svära och hota och agera på ett sätt som är obegripligt i sammanhanget och inte heller relevanti sammanhanget.

” Du kan inget om barn” skriker han. ” barrn kommer till den de älskar mest!”

Ja, den person de satt barnen hos var ju rejält stabil….. Ändå satt Minna Vaattovaara och sa i polisförhör efter mordet att hon aldrig sett Joel uppvisa några somhelst aggressiva drag eller uttala hot. 

Detta är bara ett liten promille ax ur allt som finns.