Jag börjar bli så trött på det här nu! I media ( de lokala alltså, dvs VLT och SA ) utmålas Joel Kabagambe som ett offer . Ett offer för medicinering, ett offer som oförskyllt tvingades mörda Eva-Marree, som var förfördelad av sociala myndigheter och polis – som inte lyssnade på stackars Joel.

 

Eva-Marree var den ” förbannade horan” som inte hade vett nog att inse hur dum hon var som vägrade inse att sociala aaaldrig har fel. Hon var för dum för att inse att alla författare som skriver om ungdomar som säljer sex lider av självskadebeteende – och om dessa författare skriver så, så är det så! Att frivilligt arbeta som sexarbetare, och dessutom vara stolt över det, stå för det och kämpa för rättigheter som ingen egentligen ska behöva kämpa för – vanliga basiska mänskliga rättigheter, finns inte i myndigheternas moralvärld.

Hur många gånger folk utbrist: “Va? visste du om att hon sålde sexuella tjänster???!!! ” vet jag inte, inte heller förstår jag denna förvåning över detta faktum. Det vore alldeles för bedrövligt och förjävligt om min egen dotter inte litade nog på mig för att vara öppen med detta!

Ja, hon litade på mig och visste att jag aldrig skulle lägga henne till last för detta – till skillnad från mytomanen, psykopaten och diagnostiserade “mostern” med Borderline, som var den som svek Eva-Marree så fruktansvärt, på det värsta sätt man kan svika en människa, i synnerhet en nära släkting: genom att ge sig på dennas barn! ( ja sitt du där och skriv dina kommentarer, som är så fabricerade att de är skrattretande. Och javisst ja, läkaren jag har ser mycket allvarligt på din anklagelse vad gäller mediciner och hot – mediciner jag inte haft på 13 år och som jag fick utan att vilja ha dem och också slutade med dem väldigt snart.

Eva-Marree litade också på att jag skulle berätta hennes historia – hela hennes historia – ett lätt löfte att ge och hålla, men tungt att tvingas ge samtidigt. Vem hör med glädje på ens barns förutsägelser om att bli mördad?

Sedan har vi ju dessa som skriker om att jag “outar” Eva-Marree som sexarbetare, som inte har en tanke på att hon själv öppet gått ut med detta i många år. En person blir inte hedrad i 34 länder världen om utan orsak – eller?

Eva-Marree var stolt – och jag var stolt, och är fortfarande, av denna lilla kvinna med det stora hjärtat och som är min dotter. Stolt över allt hon åstakom, hur mångas liv hon förändrade och påverkade över en hel värld.

När barnen hördes om alla dessa påstådda övergrepp från Joel, som Eva-Marree skulle ha begått, och barnen inte kunde säga att ” mamma skadat oss” – ja då skrek Joel att de ställt fel frågor! De skulle specifikt ha frågat om mamma Eva, inte frågat om mamma gjort dem illa eller skadat dem. Detta var mycket viktigt för Joel. Varför? Jo, för att Joel och hans sambo Ylva Pettsson systematiskt utsatte barnen för psykiska övergrepp, där de bla tvingade barnen kalla Ylva ” mamma”, och intala barnen att Eva-Marree var en mycket farlig person, Den farliga mamman. Mamman som slog, hotade och gud vet vad.

När så barnen vägrade säga detta i polisförhör gjordes hemmagjorda inspelningar med mobilen som ” bevis”.

Mao samtliga myndigheter var mycket väl medvetna om den psykiska misshandel dessa barn utsattes för, men vägrade agera!

3.3 Föräldrabalken (FB)
6 kapitlet
1 § Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

8. ATT TÄNKA PÅ…. FÖR SOCIALTJÄNSTEN
Socialnämnden har ett särskilt ansvar för att se till att barn inte utsätts för kränkande behandling, fysisk eller psykisk misshandel eller annan behandling som innebär att de riskerar att utvecklas ogynnsamt. För att nämnden ska få så mycket information som möjligt om sådana förhållanden har olika myndigheter och anställda hos dessa myndigheter samt yrkesutövare av olika slag enligt 14 kapitlet 1 § andra och tredje styckena SoL skyldighet att till socialnämnden anmäla olika förhållanden som kan innebära att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Sådan uppgiftsskyldighet bryter eventuell sekretess/tystnadsplikt som tjänstemännen vid myndigheterna eller yrkesutövarna i enskild verksamhet kan ha. (Se flik 4).

Redan här har soc brytit mot sina egna lagar – men det fortsätter….

10.1 Fysisk misshandel
Varningssignaler
• Uppgivet trauma stämmer inte med skadan
När uppgivet trauma och uppvisad skada inte överensstämmer. Tänk igenom skademekanism och dess tänkbara ”rimliga” följder. Observera att såväl traumaorsak som skadeutfall kan variera kraftigt beroende på barnets ålder.
Låt barnet själv få komma till tals.
• Söker sent.
Föräldrar som söker sent med sitt barn då skadan är allvarlig eller omfattande eller dagar efter det att symtom eller blåmärken/bulor upptäckts.

Den påstådda brännskadan: Joel kom in till läkaren långt efter skadan skulle uppstått, ja han träffade inte ens en läkare utan en sköterska, som motsade hans version. Myndigheterna valde att bortse från detta då de ju redan ” gjort bort sig” och det var bättre fortsätta på den vägen än erkänna de gjort fel. 

Jag har sett bilder på denna brännskada och utifrån dessa bilder ser man klart att brännskadan läkt på ett sådant sätt att de omöjligt kan ha uppstått  före barnet i fråga placerats hos Joel!

Det finns även en paragraf ang omedelbart ingripande vid psykisk misshandel men hittar inte den nu.

 

Talade med chefsredaktören på VLT idag – och se: Joel är offret som fått sitt liv förstört av horan Eva-Marree, som lät sig mördas av honom!

 

Så nu vet vi: Joel är offret i detta, han tvingades begå mord. Eva-Marree var ju bara horan som har att skylla sig själv……